Tỉ giá: ¥1 = 3,590 Đồng

Bảng giá

  Bảng giá được công bố rõ ràng, công khai minh bạch và nhất quán với hệ thống phần mềm.
Tuyệt đối không có giá ảo, chi phí phát sinh.


Bảng giá dịch vụ mua hàng

Bảng giá dịch vụ mua hàng

Bảng giá được công bố rõ ràng, công khai và nhất quán với hệ thống phần mềm. Tuyệt đối không có giá ảo, chi phí phát ...