Tỉ giá: ¥1 = 3,830 Đồng

Bảng giá dịch vụ mua hàng

Bảng giá được công bố rõ ràng, công khai và nhất quán với hệ thống phần mềm.
Tuyệt đối không có giá ảo, chi phí phát sinh.