Tỉ giá: ¥1 = 3,590 Đồng

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Công cụ Đặt hàng Taobao - Nghệ An sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, ...

Hướng dẫn tạo đơn hàng trên máy tính

Hướng dẫn tạo đơn hàng trên máy tính

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống củaTaobao - Nghệ An để thanh toán các đơn hàng, ...

đăng ký và quản lý tài khoản

đăng ký và quản lý tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của Taobao - Nghệ An, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi.