Tỉ giá: ¥1 = 3,590 Đồng

Nạp tiền

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN
Để kết thúc quá trình đặt hàng, quý khách thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước cho Taobao - Nghệ An để chúng tôi thực hiện giao dịch mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
- Số tiền đặt cọc trước bao gồm:
Tiền hàng: giá sản phẩm trên website đặt hàng Trung Quốc, số tiền này Taobao - Nghệ An thu hộ cho nhà cung cấp.
Phí dịch vụ: là phí khách hàng trả cho Taobao - Nghệ An để tiến hành thu mua theo đơn hàng đã đặt.
CÓ 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN:
1. Thanh toán trực tiếp.
Khách hàng có thể đặt cọc trực tiếp tại địa chỉ:
Văn phòng Vinh: 9/14 Nguyễn Công Trứ - Khối 1 - Phường Hồng Sơn - Thành phố Vinh
2. Chuyển khoản.
Nội dung chuyển khoản: NAP tentaikhoan sodienthoai
(Ví dụ: NAP tonynguyen 09999999999)

TECHCOMBANK

PHÙNG TRỌNG BẢO

19035488651012 

Chi nhánh Nghệ An

BIDV

PHÙNG TRỌNG BẢO

51110000122953 

Chi nhánh Nghệ An